شرکت آویژه درمان متین نماینده رسمی شرکتهای A.M.I اتریش، EuroLife فرانسه ، MSB چین و توزیع کننده محصول Bariatric Stent شرکت M.I.Tech به نمایندگی آرمان ایده گستر میباشد.