قلم الکترو سرجیکال

قلمهای الکتروسرجیکال این شرکت دارای استانداردهای ISO13485 و CE بوده و دارای تائیدیه کیفی از آزمایشگاه بهینه سنجش صدرا میباشد.