برای اطلاعات بیشتر و آشنایی با سایر محصولات میتوانید به سایت شرکت به آدرس http://www.gerati.com مراجعه فرمائید.