تنها استنت بریتریک (چاقی) جهت رفع Leakage بعد از عمل Sleeve میباشد که دارای 3 سایز 18 ، 21 و 24 سانت بوده و دارای تائیدیه FDA میباشد.