Comfort Drain

این محصول نیز مانند دستگاه تریلوژی، دارای تائیدیه سازمان غذا و داروی ایالات متحده امریکا میباشد. از این وسیله جهت دریناژ فیستولهای مقعدی استفاده میشود. 
همچنین میتوانید جهت اطلاعات بیشتر از لینک زیر استفاده نمائید.